Oto nasz plan lekcji na II SEMESTR ważny od 12 marca 2018 r.


1a1b1c2a3a
3b3c4a4b4c int
4d5a5b6a6b
7a7b


1a
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
zajęcia komputerowe
Żaneta Mucharzewska
402
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
8.55 - 9.40 wychowanie fizyczne
Żaneta Mucharzewska
302 hala1
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
402
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
9.50 - 10.35 edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
język angielski
Maciej Rutkowski
203
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
religia
Wanda Gola
203
10.50 - 11.35 edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
wychowanie fizyczne
Żaneta Mucharzewska
302 hala1
edukacja wczesnoszkolna
Żaneta Mucharzewska
203
11.45 - 12.30 religia
Wanda Gola
203
  język angielski
Maciej Rutkowski
203
   
12.50 - 13.35          
13.45 - 14.30          
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          1b
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
wychowanie fizyczne
Beata Kaszewska
302 hala1
religia
Wanda Gola
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
8.55 - 9.40 edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
402
9.50 - 10.35 edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
język angielski
Maciej Rutkowski
103
zajęcia komputerowe
Beata Kaszewska
402
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
10.50 - 11.35 religia
Wanda Gola
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
edukacja wczesnoszkolna
Beata Kaszewska
103
11.45 - 12.30 język angielski
Maciej Rutkowski
103
    wychowanie fizyczne
Beata Kaszewska
302 hala1
 
12.50 - 13.35          
13.45 - 14.30          
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          1c
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
wychowanie fizyczne
Iwona Mielczarek
302 hala1
język angielski
Maciej Rutkowski
101
8.55 - 9.40 edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
wychowanie fizyczne
Iwona Mielczarek
302 hala1
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
religia
Wanda Gola
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
9.50 - 10.35 edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
10.50 - 11.35 edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
402
religia
Wanda Gola
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
edukacja wczesnoszkolna
Iwona Mielczarek
101
11.45 - 12.30 zajęcia komputerowe
Iwona Mielczarek
402
    język angielski
Maciej Rutkowski
101
 
12.50 - 13.35          
13.45 - 14.30          
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          2a
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
religia
Wanda Gola
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
8.55 - 9.40 edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
język angielski
Maciej Rutkowski
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
9.50 - 10.35 religia
Wanda Gola
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
język angielski
Maciej Rutkowski
202
10.50 - 11.35 edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
402
zajęcia komputerowe
Zofia Blandzi
402
edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
11.45 - 12.30 edukacja wczesnoszkolna
Zofia Blandzi
202
wychowanie fizyczne
Zofia Blandzi
302 hala1
    wychowanie fizyczne
Zofia Blandzi
302 hala1
12.50 - 13.35          
13.45 - 14.30          
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          3a
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
język angielski
Maciej Rutkowski
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
8.55 - 9.40 edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
religia
Wanda Gola
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
wychowanie fizyczne
Jolanta Rzeszuto
302 hala1
język angielski
Maciej Rutkowski
201
9.50 - 10.35 edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
402
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
10.50 - 11.35 edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
religia
Wanda Gola
201
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
11.45 - 12.30 wychowanie fizyczne
Jolanta Rzeszuto
302 hala1
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Rzeszuto
201
zajęcia komputerowe
Jolanta Rzeszuto
402
   
12.50 - 13.35          
13.45 - 14.30          
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          3b
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
8.55 - 9.40 edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
9.50 - 10.35 wychowanie fizyczne
Aleksandra Barska
302 hala1
wychowanie fizyczne
Aleksandra Barska
302 hala1
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
religia
Wanda Gola
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
402
10.50 - 11.35 zajęcia komputerowe
Aleksandra Barska
402
religia
Wanda Gola
204
język angielski
Maciej Rutkowski
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
11.45 - 12.30 edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
język angielski
Maciej Rutkowski
204
  edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Barska
204
 
12.50 - 13.35          
13.45 - 14.30          
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          3c
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 religia
Wanda Gola
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
religia
Wanda Gola
102
8.55 - 9.40 język angielski
Maciej Rutkowski
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
9.50 - 10.35 edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
402
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
10.50 - 11.35 edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
wychowanie fizyczne
Wiesława Śliwińska
302 hala1
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
język angielski
Maciej Rutkowski
102
zajęcia komputerowe
Wiesława Śliwińska
402
11.45 - 12.30 edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
edukacja wczesnoszkolna
Wiesława Śliwińska
102
wychowanie fizyczne
Wiesława Śliwińska
302 hala1
   
12.50 - 13.35          
13.45 - 14.30          
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          4a
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45   język polski
Ewa Kościuk
4
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn2
język angielski
Maciej Rutkowski
3
informatyka gr. 1
Marcin Gorzelany
402
8.55 - 9.40 wdż
Sławomira Jankowiak
2
technika
Waldemar Dwornicki
5
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn2
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
religia
Wanda Gola
1
9.50 - 10.35 matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
przyroda
Henryka Wolny
402
język polski
Ewa Kościuk
4
język polski
Ewa Kościuk
4
historia
Jacek Gębicki
6
10.50 - 11.35 muzyka
Bożena Wesołowska
3
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
plastyka
Bożena Wesołowska
3
język polski
Ewa Kościuk
4
język angielski
Maciej Rutkowski
5
11.45 - 12.30 język polski
Ewa Kościuk
4
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
religia
Wanda Gola
3
przyroda
Henryka Wolny
403
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
12.50 - 13.35 informatyka gr. 2
Marcin Gorzelany
402
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
język angielski
Maciej Rutkowski
6
godz. wych.
Bożena Wesołowska
202
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn2
13.45 - 14.30 w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn1
  język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
kreatywność
Bożena Wesołowska
3
 
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          4b
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn2
przyroda
Hanna Borowczyk
403
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn2
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn1
8.55 - 9.40 przyroda
Hanna Borowczyk
403
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn2
język angielski
Maciej Rutkowski
6
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn1
9.50 - 10.35 język angielski
Maciej Rutkowski
6
język polski
Bożena Śmigaj
7
religia
Wanda Gola
6
muzyka
Bożena Wesołowska
3
wdż
Sławomira Jankowiak
5
10.50 - 11.35 matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
język angielski
Maciej Rutkowski
6
język polski
Bożena Śmigaj
7
język polski
Bożena Śmigaj
7
historia
Przemysław Góralczyk
6
11.45 - 12.30 język polski
Bożena Śmigaj
7
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
plastyka
Bożena Wesołowska
3
religia
Wanda Gola
6
12.50 - 13.35 język polski
Bożena Śmigaj
7
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
technika
Waldemar Dwornicki
4
godz. wych.
Barbara Oleszek
6
kreatywność
Aleksandra Barska
204
13.45 - 14.30 w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn1
informatyka gr. 1
Marcin Gorzelany
402
  język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
  informatyka gr. 2
Marcin Gorzelany
402
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          4c int
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 informatyka gr. 1
Marcin Gorzelany
402
muzyka
Bożena Wesołowska
3
język polski
Ewa Kościuk
4
religia
Wanda Gola
5
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
8.55 - 9.40 język polski
Ewa Kościuk
4
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
religia
Wanda Gola
5
kreatywność
Henryka Wolny
5
przyroda
Hanna Borowczyk
403
9.50 - 10.35 matematyka
Dorota Grześkowiak
8
przyroda
Hanna Borowczyk
403
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn1
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn2
język angielski dz.
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
język angielski chł.
Maciej Rutkowski
401
plastyka
Bożena Wesołowska
3
10.50 - 11.35 język angielski dz.
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
język angielski chł.
Maciej Rutkowski
1
technika
Waldemar Dwornicki
5
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn1
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn2
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn2
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn1
11.45 - 12.30 godz. wych.
Monika Szymańska
1
język polski
Ewa Kościuk
4
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
język polski
Ewa Kościuk
4
historia
Przemysław Góralczyk
1
12.50 - 13.35 język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
informatyka gr. 2
Marcin Gorzelany
402
wdż
Sławomira Jankowiak
1
język polski
Ewa Kościuk
4
język angielski dz.
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
13.45 - 14.30 język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
  język angielski chł.
Maciej Rutkowski
5
   
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          4d
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 wdż
Sławomira Jankowiak
2
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn1
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
8.55 - 9.40 matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
język polski
Bożena Śmigaj
7
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn1
informatyka gr. 2
Marcin Gorzelany
402
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn1
informatyka gr. 1
Marcin Gorzelany
402
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
9.50 - 10.35 język polski
Bożena Śmigaj
7
technika
Waldemar Dwornicki
5
język polski
Bożena Śmigaj
7
język polski
Bożena Śmigaj
1
przyroda
Hanna Borowczyk
403
10.50 - 11.35 język polski
Bożena Śmigaj
7
przyroda
Hanna Borowczyk
403
język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
plastyka
Bożena Wesołowska
3
11.45 - 12.30 język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
religia
Wanda Gola
5
godz. wych.
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
historia
Przemysław Góralczyk
6
muzyka
Bożena Wesołowska
3
12.50 - 13.35 język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
  religia
Wanda Gola
3
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
sala gimn1
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
sala gimn2
13.45 - 14.30 język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
      kreatywność
Aleksandra Barska
204
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          5a
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
  zaj. komp. dz.
Małgorzata Piątkowska
2
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
język polski
Bożena Śmigaj
7
8.55 - 9.40 język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
muzyka
Bożena Wesołowska
3
język polski
Bożena Śmigaj
7
język angielski
Anna Sterczewska
2
język polski
Bożena Śmigaj
7
9.50 - 10.35 religia
Marcin Gorzelany
2
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
plastyka
Bożena Wesołowska
3
język angielski
Anna Sterczewska
2
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn1
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn2
10.50 - 11.35 w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn1
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn2
język polski
Bożena Śmigaj
7
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
religia
Marcin Gorzelany
2
11.45 - 12.30 w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn1
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn2
historia
Przemysław Góralczyk
3
godz. wych.
Bożena Śmigaj
7
język polski
Bożena Śmigaj
7
przyroda
Hanna Borowczyk
403
12.50 - 13.35 przyroda
Hanna Borowczyk
403
język angielski
Anna Sterczewska
4
przyroda
Hanna Borowczyk
403
zajęcia techniczne
Waldemar Dwornicki
7
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
13.45 - 14.30 język polski
Bożena Śmigaj
7
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
zaj. komp. chł
Małgorzata Piątkowska
402
   
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          5b
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
plastyka
Bożena Wesołowska
3
język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
zaj. komp. dz.
Małgorzata Piątkowska
2
8.55 - 9.40 język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
godz. wych.
Ewa Kościuk
4
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
język polski
Ewa Kościuk
4
język polski
Ewa Kościuk
4
9.50 - 10.35 w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn2
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn1
język polski
Ewa Kościuk
4
język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn1
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn2
język polski
Ewa Kościuk
4
10.50 - 11.35 przyroda
Hanna Borowczyk
403
muzyka
Bożena Wesołowska
3
zajęcia techniczne
Waldemar Dwornicki
2
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn2
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn1
przyroda
Hanna Borowczyk
403
11.45 - 12.30 religia
Marcin Gorzelany
403
przyroda
Hanna Borowczyk
403
język polski
Ewa Kościuk
4
język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
12.50 - 13.35 język polski
Ewa Kościuk
4
język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
zaj. komp. chł
Małgorzata Piątkowska
402
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
religia
Marcin Gorzelany
7
13.45 - 14.30   język niemiecki mniejszości
Anna Wieczorek
6
  historia
Przemysław Góralczyk
1
 
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          6a
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 przyroda
Hanna Borowczyk
403
język niemiecki mniejszości
Joanna Dwornicka
6
zaj. komp. dz.
Marcin Gorzelany
402
język polski
Ewa Kościuk
4
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
8.55 - 9.40 muzyka
Bożena Wesołowska
3
przyroda
Hanna Borowczyk
403
przyroda
Hanna Borowczyk
403
plastyka
Bożena Wesołowska
3
godz. wych.
Sławomira Jankowiak
2
9.50 - 10.35 język polski
Ewa Kościuk
4
historia
Jacek Gębicki
6
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
religia
Marcin Gorzelany
8
10.50 - 11.35 wdż
Sławomira Jankowiak
2
język polski
Ewa Kościuk
4
język polski
Ewa Kościuk
4
historia
Jacek Gębicki
6
język polski
Ewa Kościuk
4
11.45 - 12.30 matematyka
Dorota Grześkowiak
8
religia
Marcin Gorzelany
402
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
hala1
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
hala2
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn2
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn1
język polski
Ewa Kościuk
4
12.50 - 13.35 język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
3
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
hala1
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
hala2
język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
zajęcia techniczne
Waldemar Dwornicki
1
13.45 - 14.30 język niemiecki mniejszości
Joanna Dwornicka
4
zaj. komp. chł
Marcin Gorzelany
402
język niemiecki mniejszości
Joanna Dwornicka
4
  język angielski
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
14.40 - 15.25          
15.30 - 16.15          6b
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 zajęcia techniczne
Waldemar Dwornicki
4
język niemiecki mniejszości
Joanna Dwornicka
6
język polski
Bożena Śmigaj
7
  przyroda
Hanna Borowczyk
403
8.55 - 9.40 język polski
Bożena Śmigaj
7
religia
Marcin Gorzelany
2
plastyka
Bożena Wesołowska
3
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
9.50 - 10.35 przyroda
Hanna Borowczyk
403
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
język angielski
Anna Sterczewska
1
wdż
Sławomira Jankowiak
403
język angielski
Anna Sterczewska
2
10.50 - 11.35 religia
Marcin Gorzelany
4
godz. wych.
Dorota Grześkowiak
8
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
język angielski
Anna Sterczewska
2
język polski
Bożena Śmigaj
7
11.45 - 12.30 muzyka
Bożena Wesołowska
3
język polski
Bożena Śmigaj
7
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
hala1
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
hala2
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
sala gimn2
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
sala gimn1
język polski
Bożena Śmigaj
7
12.50 - 13.35 matematyka
Dorota Grześkowiak
8
historia
Przemysław Góralczyk
3
w-f chłopcy
Dorota Siemaszko
hala1
w-f dziewczynki
Barbara Oleszek
hala2
historia
Przemysław Góralczyk
1
zaj. komp. dz.
Przemysław Góralczyk
402
13.45 - 14.30 język niemiecki mniejszości
Joanna Dwornicka
4
przyroda
Hanna Borowczyk
403
język niemiecki mniejszości
Joanna Dwornicka
4
język polski
Bożena Śmigaj
7
 
14.40 - 15.25       zaj. komp. chł
Przemysław Góralczyk
402
 
15.30 - 16.15          7a
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 język polski
Małgorzata Galik
1
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
hala1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
hala2
  język polski
Małgorzata Galik
7
 
8.55 - 9.40 język polski
Małgorzata Galik
1
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
hala1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
hala2
język polski
Małgorzata Galik
1
fizyka
Magdalena Grysiewicz
1
religia
Marcin Gorzelany
5
9.50 - 10.35 plastyka
Bożena Wesołowska
3
muzyka
Bożena Wesołowska
3
godz. wych.
Hanna Borowczyk
403
historia
Jacek Gębicki
6
geografia
Dorota Budeń
1
10.50 - 11.35 matematyka
Dorota Grześkowiak
8
geografia
Dorota Budeń
1
biologia
Hanna Borowczyk
403
biologia
Hanna Borowczyk
403
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
11.45 - 12.30 historia
Jacek Gębicki
6
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
chemia
Aleksandra Kwaśniewska
1
religia
Marcin Gorzelany
1
informatyka gr. 2
Marcin Gorzelany
402
język angielski gr. 1
Maciej Rutkowski
2
12.50 - 13.35 fizyka
Magdalena Grysiewicz
401
język polski
Małgorzata Galik
1
matematyka
Dorota Grześkowiak
8
język niemiecki gr. 1
Anna Wieczorek
3
język angielski gr. 2
Anna Sterczewska
2
język angielski gr. 1
Maciej Rutkowski
2
13.45 - 14.30 chemia
Aleksandra Kwaśniewska
5
język angielski gr. 2
Anna Sterczewska
4
język angielski gr. 1
Maciej Rutkowski
3
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
hala1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
hala2
język angielski gr. 2
Anna Sterczewska
5
informatyka gr. 1
Marcin Gorzelany
402
 
14.40 - 15.25 język niemiecki gr. 2
Joanna Dwornicka
4
język niemiecki gr. 1
Anna Wieczorek
6
  język niemiecki gr. 2
Joanna Dwornicka
4
doradztwo zawodowe
Agnieszka Kostrzewa
3
 
15.30 - 16.15          7b
Data publikacji: 2018-03-09

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 muzyka
Bożena Wesołowska
3
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
hala1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
hala2
język polski
Małgorzata Galik
1
fizyka
Magdalena Grysiewicz
1
plastyka
Bożena Wesołowska
3
8.55 - 9.40 informatyka
Marcin Gorzelany
402
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
hala1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
hala2
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
język polski
Małgorzata Galik
7
historia
Jacek Gębicki
6
9.50 - 10.35 język polski
Małgorzata Galik
1
geografia
Dorota Budeń
1
godz. wych.
Dariusz Grześkowiak
401
język polski
Małgorzata Galik
7
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
10.50 - 11.35 historia
Jacek Gębicki
6
religia
Marcin Gorzelany
2
wdż
Sławomira Jankowiak
6
religia
Marcin Gorzelany
1
geografia
Dorota Budeń
1
11.45 - 12.30 matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
język polski
Małgorzata Galik
1
biologia
Hanna Borowczyk
403
matematyka
Dariusz Grześkowiak
401
język angielski gr. 3
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
12.50 - 13.35 chemia
Aleksandra Kwaśniewska
5
biologia
Hanna Borowczyk
403
chemia
Aleksandra Kwaśniewska
5
informatyka gr. 3
Marcin Gorzelany
402
język niemiecki gr. 3
Anna Wieczorek
6
13.45 - 14.30 fizyka
Magdalena Grysiewicz
401
język angielski gr. 3
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
w-f dziewczynki
Dorota Siemaszko
hala1
w-f chłopcy
Barbara Oleszek
hala2
język niemiecki gr. 3
Anna Wieczorek
6
 
14.40 - 15.25 język angielski gr. 3
Katarzyna Janiak-Piwowska
5
       
15.30 - 16.15          


Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl