KALENDARIUM W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

 

luty 2017 r.

 

SZKOLNE ECHO CZERWIEŃSKIEJ PODSTWÓWKI

 

NASZA SZKOŁA – JAKA JEST NAPRAWDĘ?


Kolejny semestr za nami. Dwutygodniowy wypoczynek poprzedziła ciężka praca całej społeczności szkolnej. Czas ferii płynie powoli, „nic nierobienie" skłania do refleksji. Dlaczego ciesząc się błogim lenistwem zimowego odpoczynku nasze myśli natrętnie powracają do szkoły? Co kryje jedno z najczęściej używanych i chyba najbardziej oczywiste ze wszystkich słów: SZKOŁA. Truizmem byłoby mówić, że jest to miejsce zdobywania wykształcenia. Dziś definicja tej instytucji znacznie się poszerza.


W dobie mediów społecznościowych i smartfonów, kontakt z drugim człowiekiem, pozornie łatwiejszy, na wyciągnięcie ręki – na kliknięcie klawisza, tak naprawdę staje się reglamentowany, coraz rzadszy, sporadyczny. Dziś już rzadkością stają się wspólne zabawy na górkach, w szałasach, na podwórkowych drabinkach… Gdzie, zatem młody człowiek ma zdobyć doświadczenie w kontaktach społecznych, gdzie może zawiązać przyjaźnie, nauczyć się rozwiązywać konflikty, gdzie odnajdzie wzorce norm i zachowań? Takim miejscem w dzisiejszych czasach jest szkoła. Paradoksalnie mniej istotna jest tu lekcja, znacznie ważniejsze stają się zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, imprezy integracyjne czy tematyczne przerwy. Tu wirtualna rzeczywistość jeszcze nie zawładnęła wszystkimi, tu kolokwialnie mówiąc „dla każdego coś dobrego’’. I nie są to słowa rzucane na wiatr, a ich potwierdzeniem stały się podsumowania semestralne. I tak obok wsparcia uczniów w zakresie edukacji (najbardziej kojarzonego ze szkolną rzeczywistością) oferujemy pomoc w kształtowaniu umiejętności prospołecznych. Na zajęciach TZA (trening zastępowania agresji) spotykają się uczniowie nieradzących sobie z emocjami – zarówno nadpobudliwi, jak i zahamowani. Wielokrotnie powtarzane wzorce zachowań stają się zautomatyzowane i wykorzystane w trudnych dla dziecka chwilach. Podobnie działają tzw. „tematyczne przerwy”. Niepostrzeżenie podczas dyskretnie kierowanych zabaw, uczniowie kształtują właściwe nawyki. Krótkie komunikaty, hasła, ulotki odbierane są pozytywnie w sprzyjających dla dziecka momentach. Wpływają zarówno na czynnie biorących udział w różnorodnych działaniach, jak i na tych, którzy są biernymi obserwatorami. W minionym semestrze zorganizowaliśmy już cykl przerw poświęconych integracji, tolerancji, życzliwości, bezpieczeństwu oraz patriotyzmowi. Kolejne działania ruszą już w marcu.


Doskonały sposób na kształtowanie postaw proekologicznych znalazły opiekunki ZIELONEGO PATROLU. Uczestnicy stają się „strażnikami i obrońcami” tego, co nas otacza. Niepostrzeżenie identyfikują się z przyrodą, stają się wyczuleni na wszelkie niepożądane działania, co więcej wiedzą jak zaradzić złu. Fotografując sterty nielegalnych śmietnisk – sami nie śmiecą, wyszukując dymiących kominów – sami kontrolują, co rodzice, czy dziadkowie wrzucają do pieca, rozwieszając karmniki sami dbają o dokarmianie zwierząt. Tak ukształtowane nawyki pozostaną u nich na długo.


„Kuźnią pomysłów” urozmaicającą szkolną rzeczywistość jest PARLAMENT UCZNIOWSKI. Od wielu już lat z powagą podchodzimy zarówno do wyborów, jak i samej działalności samorządu. Poczucie praworządności i szkolnej demokracji widać na każdym kroku. Nasi uczniowie już od najmłodszych lat kreują szkolne życie. Wiedzą, że do swoich pomysłów muszą dołożyć starań o ich realizację. Współtworząc różnorodne dokumenty, kontrakty, zasady, normy – muszą się do nich stosować. Opiekunowie dyskretnie wspierają uczniów i udaje się – jesteśmy dumni z naszego samorządu uczniowskiego.
Będąc szkołą noszącą zacne imię Janusza Korczaka wielką wagę przykładamy do kształtowania wrażliwości na drugiego człowieka. W tym zakresie działamy wielotorowo, wg sprawdzającego się od wielu lat planu. Rozpoczynamy od diagnozy i monitorowania potrzeb i sytuacji socjalno-bytowej rodzin uczniów. Nasza szkoła funkcjonuje w niewielkim środowisku, dlatego jest nam łatwiej. Wieloletnie doświadczenia w procesie uwrażliwiania na potrzeby innych spowodowały, iż postanowiliśmy zintegrować działania wszystkich organizacji mających na celu szeroko rozumianą pomoc i wspieranie. Swoje plany i działania zjednoczyły: SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA, PCK, UNESCO I UNICEF.


Szkolne organizacje skupiają członków stałych (wolontariuszy) – pracujących przez cały rok oraz członków doraźnych, którzy identyfikują się z wybraną akcją. Organizowane są spotkania robocze mające na celu zaplanowanie, omówienie lub podsumowanie pracy, zaś sam czas i miejsce pracy wolontariuszy dostosowywany jest do potrzeb konkretnej akcji. Działaniem obejmujemy głównie uczniów naszej szkoły, ich rodziny, często udzielamy się też na rzecz środowiska lokalnego, a czasami dalszego.
Każdego roku nasz SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA przyjmuje nowych członków. Mając wiele obowiązków młodzi wolontariusze zawsze znajdą czas na to, aby pochylić się nad problemem potrzebujących wsparcia. Bierzemy udział we wszelkich ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Wolontariusze bez trudu zapełniali słoiki w akcji GÓRA GROSZA. Wspólnie z Jurkiem Owsiakiem 24 osobowa grupa ruszyła z puszkami WOŚP-u, które stawały się z każdą chwilą cięższe. Ci, którzy są jeszcze za mali zbierali pieniążki sprzedając ciasto, czy organizując dyskoteki. I choć zebrana kwota 14 820,74 zł może być dla nas powodem do dumy, to jednak najcenniejsze jest to, że potrafiliśmy bezinteresownie działać. Staramy się też być czujnymi i dyskretnie pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Pomagaliśmy naszym koleżankom i kolegom, których życie w jednym momencie doświadczyło okrutnie. Współpracując z Caritasem i Chatą Polską obdarowywaliśmy paczkami rodziny będące w potrzebie. Koordynowaliśmy przekazywanie odzieży, mebli, czy węgla. Wspólnie z KORCZAKOWCAMI z kręgu zielonogórskiego, co roku spełniamy świąteczne marzenia jednej z rodzin naszych uczniów. Tradycja stało się także uczestnictwo wolontariuszy w wielkim dziele przygotowania WIGILII DLA SENIORÓW z naszej gminy. Nigdy nie zawiedliśmy się – zarówno dzieci jak i rodzice z otwartym sercem realizują pomysły, które powstają na spotkaniach koła. Mamy również zaprzyjaźnionych sponsorów o wielkim sercu, którzy są fundatorami stypendiów dla uczniów. Wierzymy, że dobro wraca i cieszymy się, że wszystkie akcje spotykają się z tak ciepłym przyjęciem przez wszystkich członków naszej społeczności. Jak widać pomaganie i wspieranie „jest u nas w modzie” i pragniemy, aby ta moda była ponadczasowa.


Nie sposób w jednym artykule opisać całej „rzeczywistości pozalekcyjnej”, ale warto podkreślić, iż to właśnie ona działa jak magnes. To ona powoduje, że po feriach dzieciaki z radością powracają do szkolnych murów. Podświadomie wiedzą, że w tych murach znajdą coś znacznie cenniejszego niż wiedza z różnych dziedzin. Jako kadra wierzymy, że nasi absolwenci wyniosą z sobą wiele cennych norm i zasad, które staną się drogowskazem w dorosłym życiu.

Beata Kaszewska

 

WRÓĆ DO KALENDARIUM 2016 /2017

fgfg