KALENDARIUM W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

 

 wrzesień

 

SZKOLNE ECHO CZERWIEŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

„ Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania”

                                                                                  Janusz Korczak

                      

           U progu nowego roku szkolnego zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice życzyliby sobie „radości tryumfu i szczęścia” w niełatwej wędrówce jaką jest zdobywanie wiedzy. Dążymy do tego, aby owa wędrówka była ciekawa, urozmaicona i wiodła przez piękne miejsca.

Zeszłoroczna rozbudowa naszej placówki znacząco poprawiła warunki nauki i pracy. Zawsze jednak jest coś jeszcze do zrobienia. Wakacje były okresem drobnych prac remontowych, poprawy jakości INTERNETU, doposażania klasopracowni. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację od MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ o zaakceptowaniu dwóch projektów, z których środki zostaną przeznaczone na wyposażenie nowej sali gimnastycznej w niezbędny sprzęt sportowy oraz na zakup pomocy do nauczania przedmiotów, które wcześniej nie były objęte podstawą programową szkoły podstawowej: fizyka, geografia, biologia czy chemia. Po raz pierwszy bowiem od wielu lat ponownie mamy klasy ósme. To właśnie dla nich zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, który będzie trwał trzy dni i sprawdzi wiedzę oraz umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Pierwszy dzwonek usłyszały również siedmiolatki, dla których przygoda ze szkołą dopiero się zaczyna. Z dumą i uśmiechem ślubowały, że będą godnymi członkami społeczności uczniowskiej. Pasowanie na ucznia chyba najstarszym, a na pewno największym w szkole ołówkiem, przypieczętowało fakt wstąpienia w szeregi uczniów. Tak oto w naszej placówce będzie pracowało 19 oddziałów klasowych, w których swoje miejsce znajdzie blisko 400-u uczniów, zaś niemal 50-u pedagogów będzie towarzyszyło swoim wychowankom w wędrówce po zawiłych ścieżkach wiedzy i wychowania.

Tradycyjnie już pierwszy dzień pobytu w szkole był DNIEM INTEGRACYJNYM. Pełni wakacyjnych przygód opowiadaliśmy o tym jak i gdzie je spędziliśmy. Pamiątki, zdjęcia, prezentacje i opowieści jeszcze na chwilę przeniosły nas w czas błogiego wypoczynku. Rozgrywki sportowe pozwoliły na integrację zespołów, ale były też okazją do sprawdzenia kondycji i umiejętności. Nie zabrakło śpiewów i pląsów oraz zabaw rozwijających wyobraźnię i stwarzających okazję do współpracy. Tematem przewodnim pierwszego dnia w szkole była TOLERANCJA. Wielokrotnie o niej mówiliśmy, ale warto było jeszcze raz pochylić się nad tym zagadnieniem. Dobrze i mądrze rozumiana TOLERANCJA staje się bowiem pewnego rodzaju cnotą i pozwala uniknąć trudnych sytuacji.

Jako szkoła „korczakowska” staramy się, aby to wychowankowie współdecydowali o tym jaka będzie ich szkoła, co chcieliby robić w czasie pozalekcyjnym, o czym rozmawiać na godzinach wychowawczych, z kim ciekawym się spotkać i jakie miejsca odwiedzić. Wychowawcy zebrali propozycje uczniów i postarają się włączyć je do klasowych planów profilaktyczno- wychowawczych. Dzień integracyjny był także czasem zapoznania uczniów z zasadami oceniania. Przypomnieliśmy regulamin pobytu ucznia w szkole oraz stworzyliśmy klasowe zasady zachowania. Klasy I-e, IV-e i VII-e, które przekroczyły kolejny próg, poznały też nauczycieli nowych przedmiotów oraz nauczycieli wspierających i wspomagających.

Jeden dzień, a tak wiele działań – wszystko po to, aby „dobrze wystartować”, aby lepiej się poznać, aby czuć, że wiele zależy od nas samych.

Wszystkim, którzy współtworzą naszą szkolną społeczność, uczniom, rodzicom, pracownikom życzymy sukcesów, wiary, że można – chociaż czasami trudno, a w czerwcu zadowolenia i satysfakcji z minionych 10-u miesięcy.

                                                                                    Beata Kaszewska

 

WRÓĆ DO KALENDARIUM

fgfg