KALENDARIUM W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

 

 luty

SZKOLNE ECHO CZERWIEŃSKIEJ PODSTAWÓWKI

        Minął kolejny semestr

Za nami ferie zimowe, które były okazją do zasłużonego odpoczynku niemałej gromady naszych uczniów. Zanim wyruszyliśmy w kolejną szkolną wędrówkę mierzoną semestrami, dokonaliśmy podsumowania pierwszego okresu obecnego roku szkolnego. Wykresy, słupki, średnie – wszystko co było mierzalne dało obraz tego jak funkcjonuje nasza placówka i w jakim stopniu wypełnia swoją wizję i misję. Cieszą nas wysokie średnie licznej grupy uczniów, powodem do mobilizacji są te nieco słabsze. Zamykając miniony semestr jeszcze raz obejrzeliśmy się za siebie i po stronie największych sukcesów zapisaliśmy:

 • Przeprowadzenie licznych działań upamiętniających rocznicę 100-lecia Państwa Polskiego.
 • Stworzenie ptasiej stołówki nad zalewem oraz zgromadzenie ogromnej ilości żołędzi dla zwierzyny leśnej.
 • Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Zajęcie pierwszego miejsca w finale powiatowym piłki nożnej o „Puchar Tymbarku”.
 • Zajecie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Drogi do niepodległości” – Alan Rafa.
 • Przeprowadzenie VII edycji „Kolędowania przed ratuszem”.
 • Udział w 27 Finale WOŚP. Zebrana przez szkołę kwota to ponad 15 000,00 zł.
 • Osiągnięcie ogólnej średniej szkoły ze wszystkich przedmiotów nauczania: 4,06 – jest ona wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • Przystąpienie 56-u uczniów do konkursu czytelniczego WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW
 • Zakwalifikowanie się uczniów do etapów rejonowych konkursów przedmiotowych:

- język polski: Rozalia Pukacka, Alicja Piwońska, Martyna Wierucka, Laura Danielak

 - matematyka: Rozalia Pukacka

 - język angielski: Maja Kozłowska, Zuzanna Ignaczak, Paulina Lewkowicz-Głodek

Niezwykle ważnym ogniwem w procesie dydaktyczno - wychowawczym w każdej szkole jest dobrze funkcjonująca biblioteka i świetlica. Kiedy cichnie szkolny gwar, a lekcje skończą się, to właśnie tam wielu uczniów spędza swój wolny czas.

Świetlica stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego. Czas jej pracy dostosowaliśmy do potrzeb dzieci i pracujących rodziców. Blisko 20-ro dzieci korzysta z niej już od godziny 7.00, a znaczna grupa opuszcza świetlicę po godzinie 15-tej. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Po to, aby dzieci w sposób bezpieczny mogły spędzać czas w świetlicy, duży nacisk kładziemy na ustalenie i przestrzeganie zasad i norm zachowania się. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie u wychowanków umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, wyrabianie u dzieci nawyku utrzymywania porządku oraz dbałości o zabawki, gry, sprzęt do zajęć ruchowych na powietrzu. Dzieci przebywające w świetlicy mają możliwość udziału w różnorodnych formach działań ukierunkowanych na rozwój ich zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych. Udział w zajęciach plastyczno – technicznych, pozwala na rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej. Prace wykonywane przez dzieci zdobią sale świetlicową oraz gazetkę ścienną przy szatni. Podczas zajęć szachowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzieci rozwijają logiczne myślenie, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Gry stolikowe pozwalają na rozwijanie umiejętności przestrzegania ustalonych zasad czy zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym. Zajęcia literackie mają głównie charakter zabaw opierających się na tekście czytanym przez nauczyciela, ale także przez dzieci. Nie brakuje wspólnego śpiewania i zabaw przy muzyce. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach sportowych w sali gimnastycznej, gdzie podczas ćwiczeń i zabaw wdrażana jest zasada fair – play. Możliwość aktywnego spędzania czasu po zajęciach lekcyjnych dają dzieciom gry i zabawy na świeżym powietrzu. Chętni uczniowie systematycznie wspierani są w odrabianiu prac domowych oraz nadrabianiu zaległości podczas tzw. zajęć cichych. Nasza świetlica może pochwalić się udziałem w wielu konkursach i akcjach:

 • Konkurs plastyczny „Świadomi – aktywni, wolni – szczęśliwi” zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie UBIBLIJNIENI
 • Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna” zorganizowany przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Konkurs plastyczny „Gazetka / plakat na 100 – lecie odzyskania niepodległości” zorganizowany był przez Grupę MAC S.A.
 • Konkurs plastyczny „Bombka na drzewko bożonarodzeniowe” zorganizowany przez MGOK w Czerwieńsku.
 • Szkolna akcja zbierania żołędzi.
 • Akcja „Się gra się ma... Odlotowy Playroom” objęta patronatem Rzecznika Praw Dziecka Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy to:

Oprócz zajęć wynikających z planu pracy świetlicy, uczniowie mają również czas na swobodne zabawy zgodne z ich aktualnymi potrzebami czy zainteresowaniami. Swoistą relacją z życia naszej świetlicy jest fotogaleria znajdująca się na stronie internetowej szkoły.

                Dzieci lubiących „zatopić się w książce” lub chcących skorzystać z pracowni ICIM zaprasza biblioteka i czytelnia. Systematycznie aktualizowany i uzupełniany księgozbiór oraz niezliczone zasoby internetowe przyciągają coraz większą rzeszę uczniów. Nauczyciele – bibliotekarze wspierają ich w wyborze lektury, poszukiwaniu materiałów na lekcje, korzystaniu z katalogów. W celu rozwijania zainteresowań oraz poszerzani wiedzy, przygotowano szereg gazetek ściennych. Uczniowie chętnie czytali porady ze „Szkolnego ABC”, zaś nauczyciele mogli zapoznać się z nowymi tworami językowymi, którymi posługuje się młode pokolenie w „Ulubionych słówkach, czyli krótkim vademecum nauczyciela”.

Biblioteka cieszy się największym powodzeniem wśród uczniów klas młodszych. Najlepiej czytającymi klasami okazały się klasa IIb (26,2 książki na ucznia), IIa(21,3 ) IIc (19,9). Najmłodsze dzieci wypożyczyły 1607 książek, zaś klasy IV-VIII 872-e. Gratulujemy grupie najsolidniejszych czytelników : Iga Cieślik kl.IIb, Noemi Kowalska kl.IIb, Oskar Szczepaniak kl. IIa, Weronika Wilińska kl.IIb, Mateusz Bazylewicz kl.IIb, Julian Jarosz kl.IIa, Melania Piotrowicz               kl.IIa, Lena Miśtak kl.IIc, Kacper Pietrucin                           kl.IIb, Aleksander Kuberski kl.IIc , Vanessa Bania kl.IIc, Emilia Bojarska kl.IIc, Kacper Zientek kl.IIb

W listopadzie biblioteka stała się centrum realizacji WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW, nad którą patronat honorowy objęło MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO oraz POLSKA IZBA KSIĄŻKI. Do konkursu zgłosiło się 56 osób – 31 z klas II-IV i 25 z klas V-VIII. Na uczestników czekały wyselekcjonowane z listy lektury. Każdy musiał przeczytać ich przynajmniej 6 i rozwiązać tyle samo niełatwych interdyscyplinarnych testów, aby zdobyć 6 sprawności. Uzyskało je 19-u uczniów z klas młodszych i 9-u z klas starszych. Wszystkie działania koordynowała pani Anna Zawada – Ambrożuk, która wraz z polonistami do dogrywki na etapie szkolnym zaprosiła 25 osób. 28 lutego w etapie powiatowym naszą szkołę reprezentować będą drużyny w składzie:

klasy młodsze: Maria Rutkowska, Wiktor Bryndza, Maciej Koleżak.

klasy starsze: Aleks Pietryka , Patrycja Góralczyk, Daniel Przymus .

   Za nami wiele pracy, ale także satysfakcji z udanych działań. Przed nami nowe wyzwania. Chcielibyśmy, aby każdy uczeń odnalazł w szkole swoje miejsce, zrealizował plany i wyniósł to, co najlepsze.

Beata Kaszewska

 

WRÓĆ DO KALENDARIUM

fgfg