NAUCZYCIELE 2018 / 2019

 

mgr Jacek Gębicki - dyrektor szkoły

mgr Anna Wieczorek - zastępca dyrektora szkoły

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Zofia Blandzi

mgr Beata Kaszewska

mgr Iwona Mielczarek

mgr Żaneta Mucharzewska

mgr Jolanta Rzeszuto

mgr Wiesława Śliwińska

 

JĘZYK POLSKI

mgr Ewa Kościuk

mgr Bożena Śmigaj

mgr Małgorzata Galik

mgr Agnieszka Januszewicz

 

MATEMATYKA

mgr Dariusz Grześkowiak

mgr Dorota Grześkowiak

mgr Magdalena Grysiewicz

mgr Marcin Gorzelany

 

 

 

HISTORIA

mgr Jacek Gębicki

dr Przemysław Góralczyk

 mgr Anna Lipecka

mgr Grzegorz Pukacki

 

 

PRZYRODA 

mgr Hanna Borowczyk

 

 BIOLOGIA

mgr Hanna Borowczyk

 

 CHEMIA

mgr Aleksandra Kwaśniewska

 

GEOGRAFIA

mgr Dorota Budeń

 

FIZYKA

mgr Magdalena Grysiewicz

 

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Agnieszka Kostrzewa

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Joanna Dwornicka

mgr Anna Wieczorek

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Katarzyna Janiak - Piwowska

mgr Maciej Rutkowski

mgr Anna Zawada - Ambrożuk

 

INFORMATYKA

mgr Marcin Gorzelany

mgr Małgorzata Piątkowska

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Barbara Oleszek

mgr Dorota Siemaszko

 

MUZYKA

mgr Bożena Wesołowska

 

TECHNIKA

mgr Waldemar Dwornicki

 

PLASTYKA

mgr Bożena Wesołowska

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Dorota Budeń

 

RELIGIA

mgr Wanda Gola

mgr Marcin Gorzelany

mgr Istiena Boguszewicz

mgr Gerard Trybus

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Sławomira Jankowiak

mgr Grzegorz Pukacki

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Aleksander Gruszczyński

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

mgr Sławomira Jankowiak

mgr Beata Perczyńska

mgr Henryka Wolny

mgr Anna Pawlak

 lic. Ewa Majkut

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Monika Szymańska

mgr Beata Perczyńska 

 

BIBLIOTEKA

lic. Ewa Majkut

mgr Małgorzata Piątkowska

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY