STATUT SZKOŁY

 

 

dostępny jest w sekretariacie i bibliotece szkołnej. 

fgfg