swietlica2

 

Opiekę nad wychowankami sprawują: 

Kierownik świetlicy - mgr Sławomira Jankowiak

Wychowawcy - mgr Henryka Wolny, lic. Anna Pawlak

Świetlica spełniając swoją funkcję opiekuńczą stara się stworzyć  dzieciom warunki do wypoczynku i zabawy  przed i po zajęciach lekcyjnych.

Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie, rozwijały umiejętności i uzdolnienia, wyzwalały ekspresję twórczą oraz kształtowały umiejętność  komunikowania się.

 

swietlica1

Do naszej świetlicy zapraszamy w godzinach:

7.00 - 8.00 i 10.30 - 16.30 

Szczególną opieką otaczamy uczniów z klas I - III.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach:

Grupa I

uczniowie klasy I a, II a 

wychowawca - Henryka Wolny, sala 301

Grupa II

uczniowie klasy I b, II b

wychowawca - Anna Pawlak

sala 301

Grupa III

uczniowie klas III, IV i starsi

wychowawca - Sławomira Jankowiak,

salka przy stołówce

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

PROCEDURY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PLAN PRACY ŚWIETLICY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

OŚWIADCZENIE RODZICA

fgfg