SZKOLNY KLUB "POMAGAMY"

(WOLONTARIAT, UNESCO, UNICEF, PCK)


OPIEKUNOWIE: Wanda Gola, Beata Kaszewska, Monika Szymańska, Hanna Borowczyk, Iwona Mielczarek, Sławomira Jankowiak

Szkolny Klub „POMAGAMY” skupia członków stałych – pracujących przez cały rok oraz członków doraźnych, którzy identyfikują się z wybraną akcją. Organizowane są spotkania robocze mające na celu zaplanowanie, omówienie lub podsumowanie pracy, zaś sam czas i miejsce pracy wolontariuszy dostosowywany jest do potrzeb konkretnej akcji. Działaniem obejmujemy głównie uczniów naszej szkoły, ich rodziny, często udzielamy się też na rzecz środowiska lokalnego, a czasami dalszego.


Klub daje możliwość rozwijania empatii , wrażliwości, bezinteresowności, uczy sposobów szukania rozwiązań w sytuacjach nietypowych. Planowanie, odpowiedzialność, współpraca to umiejętności nabywane przez wolontariuszy. Organizowanie akcji informacyjnych wymaga kreatywności, odwagi, pomysłowości, umiejętności zjednywania słuchacza, pozwala też na wykorzystanie różnorodnych umiejętności i zapału uczniów.

ZASADY KLUBU WOLONTARIUSZA

fgfg